Danh sách ngành nghề thiếu hụt, đang cần gấp tại New Zealand

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm - Mẹo Vặt' bắt đầu bởi nhatkhang, 25/3/20.

 1. nhatkhang New Member

  Danh sách ngành nghề thiếu hụt nhân lực và đang cần gấp được liệt vào nhóm ISSL (Immediate Skill) sẽ được ưu tiên việc làm tại New Zealand, bao gồm:

  Nhóm ngành nghề

  Tên và mã ANZSCO

  Yêu cầu tuyển dụng cho cá nhân muốn có visa lao động

  Khu vực

  Nông lâm nghiệp

  Nghề nuôi ong

  (121311)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Giấy chứng nhận Quốc gia cho nghề nuôi ong (NZQF Cấp 3)
  • Giấy chứng nhận của NZ cho nghề nuôi ong (NZQF Cấp 4)


  Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm nghề có liên quan trong môi trường thương mại

  Hoặc

  Tối thiểu 5 năm làm nghề nuôi ong trong môi trường thương mại

  Mọi khu vực

  Nông lâm nghiệp

  Nghề trồng cây

  (362212)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Bằng chứng nhận cho nghề trồng cây (NZQF Cấp 6)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia cho Nghề làm vườn (Nghề trồng cây) (NZQF Cấp 4)
  • Giấy chứng nhận cho nghề trồng cây (NZQF Cấp 4)


  Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm nghề có liên quan

  Mọi khu vực

  Nông lâm nghiệp

  Nông dân chăn bò thịt

  (Quản lý nông trại)

  (121312)

  Nông dân chăn bò sữa (Quản lý nông trại)

  (121313)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (NZQF Cấp 4) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi bò thịt)
  • Giấy chứng nhận của NZ cho Nông nghiệp (NZQF Cấp 4) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi nói chung)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (Quản lý sản xuất) (NZQF Cấp 4 hoặc 5) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi gia súc)
  • Giấy chứng nhận của NZ cho Quản lý sản xuất Công nghiệp chính (NZQF Cấp 5) (Ngành liên quan là Sản xuất chăn nuôi)
  • Bằng chứng nhận về Nông nghiệp (NZQF Cấp 5)
  • Bằng chứng nhận Quản lý Nông trại (NZQF Cấp 6)


  Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

  Mọi khu vực

  Nông lâm nghiệp

  Nông dân chăn bò sữa (Trợ lý Quản lý nông trại) (121313)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (Chăn nuôi động vật ăn cỏ) (NZQF Cấp 3) (Không bắt buộc phải có kỹ năng nông nghiệp liên quan)
  • Giấy chứng nhận của NZ trong Nông nghiệp (Chăn nuôi động vật ăn cỏ) (NZQF Cấp 3)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (Sức khỏe động vật và Chăn nuôi) (NZQF Cấp 3) (Ngành liên quan là Chăn nuôi gia súc)
  • Giấy chứng nhận của NZ trong Nông nghiệp (Chăn nuôi gia súc) (NZQF Cấp 3) (Lấy sữa, lấy thịt và lấy lông)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Chăn nuôi bò sữa (Sức khỏe động vật và Chăn nuôi) (NZQF Cấp 3)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (NZQF Cấp 4) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi bò thịt)
  • Giấy chứng nhận của NZ trong Nông nghiệp (NZQF Cấp 4) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi gia súc)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (Quản lý sản xuất) (NZQF Cấp 4 hoặc 5) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi bò thịt)
  • Giấy chứng nhận của NZ cho Quản lý sản xuất Công nghiệp chính (NZQF Cấp 5) (Ngành liên quan là Sản xuất chăn nuôi)
  • Bằng chứng nhận Công nghệ bò sữa (NZQF Cấp 5)
  • Bằng chứng nhận về Nông nghiệp (NZQF Cấp 5)
  • Bằng chứng nhận Quản lý nông trại (NZQF Cấp 6)


  Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

  Mọi khu vực

  Nông lâm nghiệp

  Nông dân chăn bò thịt

  (Quản lý bầy đàn)

  (121312)

  Nông dân chăn bò sữa (Quản lý bầy đàn)

  (121313)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (NZQF Cấp 2) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi bò thịt)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (Chăn nuôi động vật ăn cỏ) (NZQF Cấp 3) (Không bắt buộc phải có kỹ năng nông nghiệp liên quan)
  • Giấy chứng nhận của NZ trong Nông nghiệp (Chăn nuôi động vật ăn cỏ) (NZQF Cấp 3)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (Sức khỏe động vật và Chăn nuôi) (NZQF Cấp 3) (Ngành liên quan là Chăn nuôi gia súc)
  • Giấy chứng nhận của NZ trong Nông nghiệp (Chăn nuôi gia súc) (NZQF Cấp 3) (Lấy sữa, lấy thịt và lấy lông)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Chăn nuôi bò sữa (Sức khỏe động vật và Chăn nuôi) (NZQF Cấp 3)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (NZQF Cấp 4) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi bò thịt)
  • Giấy chứng nhận của NZ trong Nông nghiệp (NZQF Cấp 4) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi gia súc)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (Quản lý sản xuất) (NZQF Cấp 4 hoặc 5) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi bò thịt)
  • Giấy chứng nhận của NZ cho Quản lý sản xuất Công nghiệp chính (NZQF Cấp 5) (Ngành liên quan là Sản xuất chăn nuôi)


  Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

  Mọi khu vực

  Nông lâm nghiệp

  Nông dân chăn bò thịt

  (Trợ lý Quản lý đàn)

  (121312)

  Nông dân chăn bò sữa (Trợ lý Quản lý đàn)

  (121313)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (NZQF Cấp 2) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi bò thịt)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (Chăn nuôi động vật ăn cỏ) (NZQF Cấp 3) (Không bắt buộc phải có kỹ năng nông nghiệp liên quan)
  • Giấy chứng nhận của NZ trong Nông nghiệp (Chăn nuôi động vật ăn cỏ) (NZQF Cấp 3)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (Sức khỏe động vật và Chăn nuôi) (NZQF Cấp 3) (Ngành liên quan là Chăn nuôi gia súc)
  • Giấy chứng nhận của NZ trong Nông nghiệp (Chăn nuôi gia súc) (NZQF Cấp 3) (Lấy sữa, lấy thịt và lấy lông)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Chăn nuôi bò sữa (Sức khỏe động vật và Chăn nuôi) (NZQF Cấp 3)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (NZQF Cấp 4) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi bò thịt)
  • Giấy chứng nhận của NZ trong Nông nghiệp (NZQF Cấp 4) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi gia súc)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nông nghiệp (Quản lý sản xuất) (NZQF Cấp 4 hoặc 5) (Ngành liên quan là Chăn nuôi bò sữa hoặc Chăn nuôi bò thịt)
  • Giấy chứng nhận của NZ cho Quản lý sản xuất Công nghiệp chính (NZQF Cấp 5) (Ngành liên quan là Sản xuất chăn nuôi)
  Và/Hoặc

  Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

  Mọi khu vực

  Nông lâm nghiệp

  Chế biến thịt gia cầm (121321)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Bằng chứng nhận về Nông nghiệp (NZQF Cấp 5)
  • Bằng chứng nhận Quản lý nông trại (NZQF Cấp 6)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Quản lý thịt gia cầm (NZQF Cấp 4)


  Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm quản lý trong trang trại gà

  Hoặc

  Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm quản lý trong trang trại gà

  Auckland/ Mạn trên Đảo Bắc, Waikato/ Vịnh Plenty, Trung tâm Đảo Bắc, Canterbury/ Mạn trên Đảo Bắc

  Nông lâm nghiệp

  Người làm vườn thị trường

  (Sản xuất cây lương thực/Quản lý Nông học)

  (121221)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Cử nhân Khoa học Nông nghiệp (Nghề làm vườn) (NZQF Cấp 7)
  • Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Nghề làm vườn) (NZQF Cấp 7)
  • Bằng chứng nhận Quản lý Nghề làm vườn (NZQF Cấp 6)
  • Bằng chứng nhận Nghề làm vườn (NZQF Cấp 5)
  • Bằng chứng nhận của MIT cho Nghề làm vườn (NZQF Cấp 5)
  • Bằng chứng nhận của RBC cho Nghề làm vườn (NZQF Cấp 5)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia trong Nghề làm vườn (Nâng cao) (NZQF Cấp 5) (Ngành liên quan là Sản xuất cây ăn quả và Nghề làm vườn sản xuất)


  Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

  Mọi khu vực

  Nông lâm nghiệp

  Nông dân trang trại lợn

  (Quản lý trang trại)

  (121318)

  Nông dân trang trại lợn

  (Quản lý bầy đàn)

  (121318)

  Nông dân trang trại lợn

  (Quản lý bộ phận/đơn vị)

  (121318)

  Giấy chứng nhận Quốc gia trong Sản xuất thịt lợn (Chăn nuôi) (NZQF Cấp 4)  Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

  Mọi khu vực

  Nông lâm nghiệp

  Sản xuất rượu

  (Nghề trồng nho/vị trí chuyên gia – không bao gồm hái nho)

  (234213)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Cử nhân Nghề trồng nho và Rượu học (NZQF Cấp 7)
  • Tốt nghiệp Cao đẳng Nghề trồng nho và Rượu học (NZQF Cấp 7)
  • Cử nhân Khoa học Rượu (NZQF Cấp 7)
  • Cử nhân Nghề trồng nho (NZQF Cấp 7)
  • Cử nhân Khoa học Rượu và Nghề trồng nho (NZQF Cấp 7)
  • Tốt nghiệp Cao đẳng Nghề trồng nho (NZQF Cấp 7)
  • Tốt nghiệp Cao đẳng Rượu học (NZQF Cấp 7)
  Hoặc

  Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

  Canterbury/ Mạn trên Đảo Nam, Otago/Southland

  Xây dựng

  Thanh tra/Giám sát thi công

  (312113)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Cử nhân Công nghệ Ứng dụng – Xây dựng (NZQF Cấp 7)
  • Cử nhân Khoa học Xây dựng (NZQF Cấp 7)
  • Cử nhân Xây dựng (NZQF Cấp 7)
  • Cử nhân Xây dựng (Quản lý công trình) (NZQF Cấp 7)
  • Cử nhân Xây dựng (Kinh tế xây dựng) (NZQF Cấp 7)
  • Cử nhân Xây dựng (Giám sát chất lượng) (NZQF Cấp 7)
  • Tốt nghiệp Cao đẳng Quản lý Dự án Xây dựng (NZQF Cấp 7)
  • Bằng Quốc gia Giám sát Điều khiển Thi công (Công trình Vừa và Lớn) (NZQF Cấp 6)
  • Bằng Quốc gia Công nghệ Kiến trúc (NZQF Cấp 6)
  • Bằng Quốc gia Quản lý Công trình (NZQF Cấp 6)
  • Bằng Quốc gia Giám sát chất lượng (NZQF Cấp 6)


  Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

  Mọi khu vực

  Xây dựng

  Quản lý Dự án Xây dựng

  (Đốc công) (Cầu đường và cơ sở hạ tầng)

  (133111)

  Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng hoặc cầu đường  Kinh nghiệm quản lý nhân viên  Bằng lái xe hợp pháp

  Mọi khu vực

  Xây dựng

  Kỹ thuật viên Giám sát

  (Kỹ thuật Khoa học Không gian/Thủy văn)

  (312116)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Cử nhân Giám sát (NZQF Cấp 7)
  • Cử nhân Giám sát Danh dự (NZQF Cấp 7)
  • Bằng Quốc gia Giám sát (NZQF Cấp 6)
  Hoặc

  Là Thành viên Chuyên gia của Viện Giám sát viên NZ

  Auckland/ Mạn trên Đảo Bắc

  Xây dựng

  Kỹ thuật viên Giám sát

  (Kỹ thuật Khoa học Không gian/Khảo sát địa chất)

  (312116)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Cử nhân Giám sát (NZQF Cấp 7)
  • Cử nhân Giám sát Danh dự (NZQF Cấp 7)
  • Bằng Quốc gia Giám sát (NZQF Cấp 6)


  Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

  Hoặc

  Là Thành viên Chuyên gia của Viện Giám sát viên NZ

  Mọi khu vực

  Giáo dục

  Nghiên cứu sinh bậc sau Tiến sĩ

  (Tương đương

  Giảng viên Đại học)

  (242111)

  Tiến sĩ Triết học (NZQF Cấp 10)

  Mọi khu vực

  Giáo dục

  Giảng viên Đại học

  (242111)

  Tiến sĩ Triết học (NZQF Cấp 10) hoặc Thạc sĩ Triết học (NZQF Cấp 9)

  Mọi khu vực

  Kỹ thuật

  Chuyên viên thiết kế Kỹ thuật Dân sự

  (312211)

  Chuyên viên thiết kế Kỹ thuật Điện tử

  (312311)

  Chuyên viên thiết kế Kỹ thuật Cơ khí

  (312511)

  Một trong các tiêu chuẩn trong chuyên ngành có liên quan sau:

  • Bằng Quốc gia Kỹ sư Cơ khí (NZQF Cấp 6)
  • Bằng Quốc gia Kỹ sư Kỹ thuật Điện (NZQF Cấp 6)
  • Bằng Quốc gia Kỹ thuật Dân sự Ứng dụng (NZQF Cấp 6)
  • Bằng chứng nhận của NZ là Kỹ sư Dân sự, Điện hoặc Cơ khí (NZQF Cấp 6)
  • Bằng chứng nhận của NZ là Kỹ sư Dân sự (NZQF Cấp 6)
  Mọi khu vực

  Kỹ thuật

  Kỹ thuật viên Cơ khí

  (312512)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí (NZQF Cấp 7)
  • Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí Danh dự (NZQF Cấp 8)


  Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

  Canterbury/ Mạn trên Đảo Nam, Otago/ Southland

  Tài chính/ Kinh doanh

  Kế toán

  (221111)

  Là thành viên của một trong các tổ chức sau:

  • Thành viên chính thức hoặc dự bị của Chartered Accountant hoặc là một Associate Chartered Accountant của NZ Institute of Chartered Accountants
  • Thành viên chính thức hoặc dự bị như là một Associate hoặc Certified Practising Accountant của CPA Australia


  Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

  Mọi khu vực

  Y tế & Dịch vụ Xã hội

  Chuyên viên gây mê

  (311211)

  Đăng ký hành nghề tại NZ như là một Chuyên viên gây mê lâm sàng với Hội đồng Khoa học Y tế của NZ  Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

  Mọi khu vực

  Y tế & Dịch vụ Xã hội

  Chuyên viên Nha khoa

  (411213)

  Đăng ký hành nghề tại NZ như là một Chuyên viên Nha khoa với Hội đồng Nha khoa của NZ

  Mọi khu vực

  Y tế & Dịch vụ Xã hội

  Nha sĩ

  (252312)

  Đăng ký hành nghề tại NZ như là một Nha sĩ hay Chuyên gia Nha khoa với Hội đồng Nha khoa của NZ

  Waikato/ Vịnh Plenty, Trung tâm Đảo bắc, Wellington, Canterbury/ Mạn trên Đảo Nam, Otago/ Southland

  Y tế & Dịch vụ Xã hội

  Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm Y tế

  (Kỹ thuật Tiêm & Xét nghiệm)

  (311213)

  Đăng ký hành nghề tại NZ như là một Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm Y tế lâm sàng với Hội đồng Khoa học Y tế của NZ  Tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm y tế hay trung tâm hiến máu

  Mọi khu vực

  Y tế & Dịch vụ Xã hội

  Điều dưỡng viên

  (Sức khỏe Tâm thần)

  (254422)

  Đăng ký hành nghề tại NZ như là một Điều dưỡng viên lâm sàng với Hội Điều dưỡng NZ  Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Điều dưỡng về Tâm thần

  Mọi khu vực

  Y tế & Dịch vụ Xã hội

  Nhân viên Y tế tại gia (không tính tại chức)

  (253112)

  Bác sĩ chuyên khoa

  (đa khoa)

  (253311)

  Bác sĩ tim mạch

  (253312)

  Bác sĩ nhi khoa

  (253321)

  Bác sĩ chuyên khoa bệnh thấp

  (253323)

  Bác sĩ chuyên khoa (tự do)

  (253399)

  Bác sĩ ngoại chỉnh hình

  (253514)

  Bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu

  (253912)

  Bác sĩ mắt

  (253914)

  Bác sĩ (tự do)

  (253999)

  Đăng ký hành nghề tại NZ như là một nghề tạm thời có liên quan hoặc lâm sàng với Hội đồng y học NZ

  Mọi khu vực

  Y tế & Dịch vụ Xã hội

  Chuyên viên Y tế (tự do)

  (Huyết học)

  (311299)

  Đăng ký hành nghề tại NZ như là một nhà sinh lý học lâm sàng về huyết học với Hiệp hội Sinh lý học lâm sàng  Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

  Mọi khu vực

  Y tế & Dịch vụ Xã hội

  Dược sĩ

  (311215)

  Giấy chứng nhận Quốc gia ngành Dược thuộc bên Bệnh viện & Cộng đồng (NZQF Cấp 5)

  Y tế & Dịch vụ Xã hội

  Thợ chụp ảnh

  (Chụp ảnh y học)

  (211311)

  Bằng Cử nhân hoặc Cao đẳng có liên quan (NZQF Cấp 7 trở lên)  Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

  Auckland/ Mạn trên Đảo Bắc

  Dầu khí

  Chuyên viên điều hành nhà máy hóa chất

  (399211)

  Giấy chứng nhận Quốc gia ngành Năng lượng & Hóa chất (Điều hành quy trình) (NZQF Cấp 4)  Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong ngành dầu khí

  Trung tâm Đảo Bắc, Wellington

  Dầu khí

  Chuyên viên điều hành xăng dầu

  (399212)

  Giấy chứng nhận Quốc gia ngành Năng lượng & Hóa chất (Điều hành quy trình) (NZQF Cấp 4)  Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong ngành dầu khí

  Trung tâm Đảo Bắc, Wellington

  Dầu khí

  Nhà địa chất

  (234411)

  Cử nhân Khoa học với Bằng danh dự ngành Địa chất (NZQF Cấp 8)  Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong ngành dầu khí

  Trung tâm Đảo Bắc, Wellington

  Dầu khí

  Nhà địa chất và dầu khí học

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Cử nhân Khoa học với Bằng danh dự ngành Địa chất (NZQF Cấp 8)
  • Thạc sĩ Khoa học ngành Địa chất hoặc Toán học (NZQF Cấp 9)


  Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong ngành dầu khí

  Trung tâm Đảo Bắc, Wellington

  Dầu khí

  Cố vấn Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp

  (251312)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Giấy chứng nhận Quốc gia Sức khỏe & An toàn nghề nghiệp và Tuân thủ Pháp luật (NZQF Cấp 4)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia Sức khỏe & An toàn nghề nghiệp (Phối hợp) (NZQF Cấp 4)


  Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong ngành dầu khí

  Trung tâm Đảo Bắc, Wellington

  Dầu khí

  Quản lý sản xuất

  (133512)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Cử nhân Khoa học hoặc Cử nhân Kỹ thuật (NZQF Cấp 7)
  • Cử nhân Khoa học hoặc Cử nhân Kỹ thuật Danh dự (NZQF Cấp 8)


  Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong ngành dầu khí

  Trung tâm Đảo Bắc, Wellington

  Dầu khí

  Thanh tra an ninh

  (312611)

  Một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Giấy chứng nhận Quốc gia Sức khỏe & An toàn nghề nghiệp và Tuân thủ Pháp luật (NZQF Cấp 4)
  • Giấy chứng nhận Quốc gia Sức khỏe & An toàn nghề nghiệp (Phối hợp) (NZQF Cấp 4)
  • Cử nhân Kỹ thuật (NZQF Cấp 7 hoặc 8)


  Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong ngành dầu khí

  Trung tâm Đảo Bắc, Wellington

  Giải trí, Khách sạn & Du lịch

  Huấn luyện viên ngựa

  (Quản lý Ngựa giống)

  (361112)

  Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

  Waikato/ Vịnh Plenty

  Giải trí, Khách sạn & Du lịch

  Huấn luyện viên ngựa

  (Phối giống)

  (361112)

  Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan, gồm có 1 năm kinh nghiệm trong nghề và 1 năm chăm sóc ngựa 1 tuổi.

  Waikato/ Vịnh Plenty. Theo : https://mattlawvn.com/top-nhung-cong-viec-thieu-nhan-luc-hien-nay-tai-new-zealand.html
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.